Kurslar

 • Tüm kurslar 21 Aralık 2023 tarihinde yapılacaktır.
 • Yüzyüze kursların tümü tam gün olduğu için sadece 1 kursa kayıt yaptırabilirsiniz.
 • G Power ile Güç Analizi Eğitimi Çevrimiçi olarak yapılacaktır.
 • Kongreye kayıt yapılmaksınız sadece kurs kaydı yapılabilir.
 • Alttaki kurs isimlerine tıklayarak kurs detaylarına erişebilirsiniz.

KAYIT YAPTIRMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

 Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) ve Öz Şefkat Becerilerini Geliştirme Kursu

Kontenjan: 40 kişi
Kurs Süresi: 8 saat (09:30-12:30 13:30-18:30)
Kurs Amacı: Hemşirelerin bilinçli farkındalık ve şefkat/özşefkat becerileri konusunda kuramsal ve deneyimsel olarak farkındalıklarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır
Kurs Hedefleri:
Hemşirelerin;
• Mindfulness kavramı ve stres azaltma programı hakkında bilgi sahibi olması
• Stres kavramına farklı bir bakış açısı geliştirmeleri
• Mesleki ve günlük yaşantıda karşılaştıkları zorlu durumlara verdikleri tepkilerin farkına varmaları
• Mindfulness egzersizleri hakkında bilgi sahibi olmaları
• En az bir mindfulness pratiğini günlük hayatına geçirebilmeleri
• Şefkat/özşefkat kavramını genel olarak tanımlayabilmeleri
• Günlük yaşamda özşefkat hatırlatıcılarını hayata geçirebilmeleri
Kurs İçeriği:
• Mindfulness kavramının kavramsal ve kuramsal boyutta tanıtımı
• Mindfulness stres azaltma (MBSR) programının etkinliğine dair kanıtların sunulması
• MBSR’nin kullanım alanları
• Günlük yaşamda mindfulness becerilerinin kullanımı
• Mindfulness egzersizleri ile beceri geliştirme
• Kuru üzüm egzersizi
• Beden farkındalığı ile nefes egzersizi
• Şefkat/özşefkat kavramı
• Hemşireler için özşefkat kavramının önemi
• Şefkat/özşefkat becerileri geliştirme pratikleri
• Özşefkat molası
• Şefkat meditasyonu
Kurs Ön Koşul: Mindfulness ve şefkat/özşefkat becerilerini geliştirmek isteyen tüm meslektaşlar katılabilir.

Doç. Dr. Aysel KARACA

Lisans eğitimini 1997 yılında Cumhuriyet Üniversitesinde tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktora eğitimini psikiyatri hemşireliği bilim dalında yapmıştır. 4.5 yıl klinik deneyimi olan Karaca, 2001 yılından beri Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Düzce Üniversitesi’ne bağlı psikolojik danışmanlık ve eğitim alanında faaliyet gösteren bir Danışmanlık merkezinin kurucularından biridir ve aynı merkezde psikoterapist olarak çalışmaktadır. Bilişsel Davranışçı Terapi, Pozitif Psikoterapi, Kabul ve Adanmışlık Terapisi gibi çeşitli terapi eğitimlerini tamamlamıştır ve aynı zamanda Mindfulness eğitmenidir.

Eğitimci, 2018 yılından itibaren Mindfulness ile ilgili çalışmalarına başlamış aynı yıl MBSR eğitici sertifikasını 2020 yılında da MBCT eğitimci sertifikasını almıştır. Üç yılı aşkın süredir farklı gruplara 8 haftalık MBSR ve MBCT kursları vermektedir. Aynı zamanda bu alanda çok sayıda konferans, panel ve eğitimlere konuşmacı olarak katılmıştır. MBSR ile ilgili yayınları ve kitap bölümleri ve MBCT ile ilgili bir doktora tez çalışması danışmanlığı bulunmaktadır.
 

 Sağlık Eğitiminde Yeni Bir Yöntem: Oyunlaştırma

Kursun Amacı: Sağlık eğitiminde oyunlaştırma yönteminin öğrenilmesi

Kontenjan: 20 kişi

Kursun Hedefleri:

 • Oyunlaştırma yöntemiyle etkili ve kalıcı öğrenme yöntemlerini öğretmek.
 • Oyunlaştırma yöntemiyle davranış değişikliği kazandırmayı öğretmek.
 • Oyunlaştırma yöntemiyle etkin sağlık eğitimi verilmesini sağlamak.
 • Oyunlaştırmanın sağlık alanında kullanılmasını teşvik etmek.

Kursun İçeriği:

Teorik kısım (09:30-12:30)

 • Oyunlaştırmanın Tanımı
 • Oyunlaştırmada Kullanılan Modeller ve Teoriler
 • Oyunlaştırmanın Eğitim Yöntemi Olarak Kullanılması
 • Oyunlaştırmanın Hemşirelik Bakımında Kullanılması
 • Oyunlaştırmayla Bir Projenin/Eğitimin Tasarlanması

Uygulama/Çalıştay (13:30-16:30)

• Oyunlaştırma Atölyesi


Kursa Katılmak İçin Varsa Ön Koşul:
Kurs tam gün yapılacaktır. Öğleden sonraki atölyeye katılım için teorik bölüme katılım sağlamış olmak gereklidir. Atölyeye katılacakların grupları sabah oturumunda belirlenecektir.

Eğiticiler:

 • Ercan Altuğ YILMAZ
 • Arş. Gör. Dr. Afra ÇALIK
 • Öğr. Gör. Özlem Ülkü BULUT

Ercan Altuğ YILMAZ
Matematik Mühendisi olan Ercan Altuğ YILMAZ, Netron, Bilge Adam, Turkcell, Yum Brands’de dijital eğitim kanalları yönetiminde çalışmış ve 10 yılı aşkın tecrübesiyle birçok ödüllü oyun tabanlı ve oyunlaştırılmış projeleri hayata geçirmiştir. Şu anda aktif olarak dijital eğitim sistemleri, dijital oyun tasarımı ve oyunlaştırma, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gibi konularda eğitimler, seminerler ve danışmanlık yapmaktadır. Bahçeşehir Üniversite’sinde dijital oyun tasarımı ve oyunlaştırma konularında ders vermektedir.
2015’te yayınlanan ilk Türkçe oyunlaştırma kitabı olan “Herkes için Oyunlaştırma” kitabının yazarıdır. İş’te Oyunlaştırma, Oyunların Gücü Adına Oyunlaştırma Bilimine Giriş, Sekizinci Sanat Oyun ve TOY Oyunlaştırma Kartları diğer eserleridir.
Türkiye Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri, Yapım ve Yayımcıları Derneği Oyunder İcra Kurulu üyesidir. Dünyadaki seçkin oyunlaştırma uzmanlarının yer aldığı GamFed Uluslararası Oyunlaştırma Federasyonu’nun Türkiye temsilcisidir. Ülkemizde ilk kez oyunlaştırma alanında kurulan Teknoloji, Oyunlaştırma ve Eğitim Derneğinin (TOYED) kurucusu ve başkanıdır. Her yıl İspanya’nın Madrid kentinde düzenlenen dünyanın oyunlaştırma odaklı tek konferansı olan Gamification World Congress – Dünya Oyunlaştırma Konferansı’nda 2016 yılında sunum yapan ilk ve tek Türk’tür.

Arş. Gör. Dr. Afra ÇALIK
Sakarya Üniversitesi Hemşirelik mezunudur. Yüksek lisans ve doktorasını Hacettepe Üniversitesinde İç Hastalıkları Hemşireliği alanında tamamlamıştır. Doktora eğitimi boyunca ciddi oyun ve oyunlaştırma alanlarında akademik çalışmalar ve projeler yürütmüştür. Ülkemizde ilk kez oyunlaştırma alanında kurulan Teknoloji, Oyunlaştırma ve Eğitim Derneğinin (TOYED) başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir. Oyun tasarımı, oyunlaştırma, sağlık ve hemşirelik eğitiminde yenilikçi eğitim yaklaşımlar gibi konularda eğitim ve seminer vermekte, game jam ve hackathonlarda mentorlük yapmaktadır.
•TEKNOFEST 2023 Eğitim Teknolojileri kategorisinde finalist olmaya hak kazandı.
•Dünyada ciddi oyun kapsamında düzenlenen en büyük etkinlik olan Serious Play Konferans 2023 de konuşmacı olarak davet edildi.
•Hemşirelik öğrencileri için geliştirdiği Games for Health Journal’da yayınlanan ilk ciddi oyun makalesi Rosalind Franklin Society Special Award in Science derneği tarafından 2022 yılı kapsamında özel ödül almaya hak kazanmıştır.

Öğr. Gör. Özlem Ülkü BULUT
Ankara Üniversitesi Hemşirelik Bölümü lisans mezunudur. Uzmanlığını Necmettin Erbakan Üniversitesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında almış olup doktora eğitimine Lokman Hekim Üniversitesinde devam etmektedir. 6 Yıl Devlet hastanesinde yoğun bakım hemşiresi olarak çalışmıştır. 1 yıl KTO Karatay Üniversitesinde, 3 yıldır da Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Oyunlaştırmanın hemşirelik eğitiminde ve kadın sağlığı alanında kullanımı ile ilgili bilimsel çalışmalar ve projeler yürütmektedir. Aynı zamanda doktora tezinde oyunlaştırma yöntemini kullanarak bir program geliştirmektedir. Gamfed Türkiye’nin gönüllüsü, Teknoloji, Oyunlaştırma ve Eğitim Derneğinin (TOYED) üyesidir.


Randomize Kontrollü Deneyler (RKD) Kursu

Kontenjan: 40 kişi

Kursun Amacı:
Bu kurs, randomize kontrollü çalışmaların genel özellikleri, ilkeleri ve randomizasyon ve örnek büyüklüğü belirlenmesine ilişkin uygulamaları içermektedir.

Kursun Hedefleri: Kurs sonunda katılımcılar RKD’nin planlamasına yönelik genel ilke ve kuralları bilir, randomizasyon sürecini uygulayabilir ve örneklem büyüklüğü hesaplayabilir.

Kursun İçeriği:

EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTMEN
RKD: Temel Kavramlar Prof. Dr. Belgin AKIN
Deneysel Araştırma Süreci: Araştırma Protokolü Hazırlanması ve Çalışmanın Yürütülmesi  Prof. Dr. Belgin AKIN
Randomizasyon Süreci Prof. Dr. Deniz KOÇOĞLU - TANYER 


Kursa Katılmak İçin Varsa Ön Koşul: En az yüksek lisans eğitimine sahip olmak (yüksek lisans öğrencilerinden ders dönemini tamamlamış olanlar katılabilir)

 

Prof. Dr. Belgin AKIN
Lokman Hekim Üniversitesi- Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

Lisans eğitimini Ege Üniversitesi ve Yüksek Lisans Eğitimini Selçuk Üniversitesinde; Doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında tamamlandı. 2010 yılında Doçent, 2016 yılında profesör unvanını almıştır. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde araştırma ve epidemiyoloji dersleri yürütmektedir. Çok sayıda lisansüstü tez yönetmiştir. BAP ve TÜBİTAK destekli çeşitli araştırma ve eğitim projelerinde yürütücü olarak görev almıştır. İleri araştırma ve epidemiyoloji konusunda çok sayıda kurs düzenlemiş ve eğitimci olarak rol almıştır. Deneysel araştırma yöntemleri ve araştırma eğitimi konusunda makaleleri bulunmaktadır. Araştırmacı olarak çalıştığı alanlar yaşlı sağlığı ve sağlıkta eşitsizliklerdir.


Prof.Dr. Deniz KOÇOĞLU - TANYER
Selçuk Üniversitesi- Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimini Selçuk Üniversitesinde; Doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında tamamlandı. 2016 yılında Doçent, 2022 yılında profesör ünvanını almıştır. Halen Profesor olarak Selçuk üniversitesinde çalışmaktadır. Çok sayıda uluslararası ve ulusal makalesi bulunmakta. Çeşitli Avrupa Birliği, Tübitak ve Bap projelerinde görev almıştır. Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde temel ve ileri düzeyde epidemiyoloji, istatistik dersleri vermektedir. Çok sayıda kursta da istatistik ile ilgili konularda görev almıştır. Temel ilgi alanı Epidemiyoloji ve Sağlıkta eşitsizliklerdir.

Simülasyona Dayalı Öğrenmede Klinik Senaryo Tasarımı

Kurs Saatleeri: Saat 9:30-18:30

Kursun Amacı: Katılımcıların simülasyona dayalı öğrenme kapsamında klinik senaryo tasarlama konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

Kursun Hedefleri:
• Simülasyona dayalı öğrenmede senaryo tasarımının önemini tartışır.
• Klinik senaryonun bileşenlerini açıklar.
• Klinik senaryo tasarımı için en iyi uygulama standartlarını açıklar.
• Klinik senaryo geliştirme adımlarına uygun olarak senaryo geliştirir.

Kursun İçeriği:


09:30-12:30 Kuramsal

• Klinik senaryonun tanımı
• Klinik senaryo tasarım ekibi
• Klinik senaryonun bileşenleri
• Klinik senaryo tasarımında anahtar öğeler
• Klinik senaryo tasarımında en iyi uygulama standartları
• Klinik senaryo geliştirme adımları
• Klinik senaryoda öğrenme hedefleri
• Klinik senaryonun gerçekliğini artırma
• Klinik senaryoya uygun simülasyon yöntemlerinin belirlenmesi

Uygulama 13:30-18:30

 • Örnek klinik senaryo tasarımının sunulması
 • Örnek klinik senaryo tasarımlarının hazırlanması
 • Kursa Katılmak İçin Varsa Ön Koşul: Yok


Doç. Dr. Pelin KARAÇAY
Doktora eğitimini 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında simülasyon konusunda tamamlamıştır. 2013 yılında doktora eğitimi sırasında The State University of New York University of Binghamton Decker Hemşirelik Okulunda exchange öğrenci olarak dersler almıştır. Türkiye’deki ilk “simülasyon eğitimci eğitimi programını” başlatmış ve bu kursu Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC)’de vermeye devam etmiştir. Hemşirelikte beceri öğretimi ve klinik öğretim en güçlü olduğu alanlar olup, simülasyon konusunda uzmanlaşmıştır. Simülasyonla ilgili ilk profesyonel deneyimi 2011 yılında Johns Hopkins Hemşirelik Okulu’nda olup, Amerika’daki ve İngiltere’deki birçok okulda simülasyon uygulamalarını görme, gözlemleme ve oradaki öğretim üyeleri ile çalışma fırsatı bulmuştur. Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakülte’sinin simülasyon laboratuvarının kurulması, klinik senaryoların yazılması ve bu eğitim stratejisinin müfredata entegre edilmesinde aktif görev almıştır. Hemşirelik eğitimi ve simülasyona dayalı öğrenme ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmaları mevcuttur. Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinde Dr. Öğretim üyesi ve 2004 yılından beri SANERC’te sağlık profesyonellerine mezuniyet sonrası verilen temel yaşam desteği, temel yaşam desteği eğitimci eğitimi, temel elektrokardiyografi, eğitim hemşiresi eğitimi, fiziksel değerlendirme ve acil hemşireliği gibi birçok kursta eğitimci, içerik uzmanı ve kurs koordinatörü olarak görev almıştır. Mesleklerarası eğitim ile ilgili eğitici eğitimleri almıştır, Dr. Karaçay SANERC Yönetim Kurulu Başkanı, 2020-2022 yıllarında direktör yardımcısı ve 2021 yılından beri de SANERC dergisi Journal of Education and Research in Nursing (JERN)’te dergi müdürü ve 2022 Eylül tarihinden itibaren SANERC Direktörü görevine devam etmektedir.


Dr.Öğr.Üyesi Pınar DOĞAN
2005 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik bölümü mezunudur. 2009 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim dalında yüksek lisans, 2015 yılında ise İstanbul Üniversitesi, Hemşirelik Esasları Anabilim dalında Doktorasını tamamlamıştır. Yaklaşık 6 yıl klinik deneyime sahip olan eğitimci, 2011 yılından bu yana İstanbul Medipol Üniversitesi’nde Öğretim Elemanı olarak görev yapmaktadır. Hemşirelik eğitiminde simülasyon, bakımda teknoloji ve yenilikçi bakım uygulamaları konusunda çalışmaları bulunan eğitimci “Sağlık Profesyonelleri için Klinik Simülasyon” kitabının editörü olmanın yanı sıra “Sağlık Bakımında Simülasyon Sözlüğü”nün Türkçe çeviri ekibinde yer almaktadır.

Sistematik Derleme ve Meta-Analiz, Yapma ve Yayına Hazırlama Kursu

Kurs Süresi: 8 saat (09:30-12:30 13:30-18:30)

Kurs Kontenjanı: 40 kişi

Kursun Amacı: Katılımcıların uluslararası yazım standardizasyonlarına uygun biçimde sistematik derleme ve meta-amaliz, yapma ve yayıma hazırlama konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

Kursun Hedefleri:
• Uluslararası sistematik derleme ve meta-analiz makalelerinde yazım standardizasyonlarını ve kapsamını açıklayabilme.
• Sistematik derleme ve meta-analiz makalesinin başlık, özet, giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve diğer bilgilerden oluşan bölümlerinde yazılması gerekenleri ve nasıl yazılacağını açıklayabilme.
• Sistematik deleme için tarama, veri çekme ve kalite değerlendirme işlemlerini açıklayabilme.
• Sistematik derleme yolu ile elde edilen verilerin analizini ve sonuçlarını değerlendirebilme.
• Sistematik derleme ve meta-analiz makalesini planlayabilme ve hazırlayabilme.
• Bilimsel araştırma / sistematik derleme ve meta-analiz makalesini eleştirel okuyabilme / değerlendirebilme.

Kursa Katılmak İçin Varsa Ön Koşul:
Bu programa, lisansüstü eğitim yapan öğrenciler, tüm düzeylerdeki akademisyenler ve bilimsel çalışma yapma ve yayımlama ile ilenen lisans düzeyinde eğitimi olanlar katılabilir.

 

Saat ..................... Konu
9.30-10:00 Açılış, tanışma, kursun tanıtımı ve beklentilerin alınması
10:00-11.00 Sistematik derleme ve meta-analiz, yazım standardizasyonlarının tanıtımı
11.00-11.30 ARA
11:30-12:30 Sistematik derleme ve meta-analiz makalesinde giriş bölümünün yazımı:Sistematik derleme ve meta-analiz makalesinde yöntem bölümünün yazımı: Anahtar kelimeler, PICOS ve seçim kriterlerinin belirlenmesi
12:30-13:30 ÖĞLE ARASI
13.30 -14.30 Sistematik derleme ve meta-analiz makalesinde yöntem bölümünün yazımı: Tarama yapma ve çalışmaların seçimi, veri çekme aracının hazırlanması ve verilerin çekilmesi, kalite değerlendirme
14.30-15.00 ARA
15.00-16.30 Verilerin sentezi:
Bulgular ve tartışma bölümleri ile diğer bilgilerin yazımı
16.30-17.30 Kursun değerlendirilmesi ve soruların cevaplanması


Prof. Dr. ZEKİYE KARAÇAM

1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nu bitirmiştir. Aynı Üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsü “Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği” Anabilim dalında 1991 yılında Y. Lisans ve 2001 yılında da Doktora eğitimini tamamlamıştır.
Prof. Dr. ZEKİYE KARAÇAM, 1987-1990 yılları arasında Hacette Üniversitesi Erişkin Hastanesinde hemşire, 1991–1994 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ebelik Programı’nda ve 1994–2004 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Programı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Prof. Dr. Karaçam 2004 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’nde Yardımcı Doçent, 2008 yılında doçent ve 2013 yılında profesör kadrosuna atanmıştır. Halen aynı görevde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir.
Prof. Dr. ZEKİYE KARAÇAM’ın, çok sayıda uluslararası ve ulusal makalenin yanında birçok uluslararası / ulusal sözlü ve poster bildirisi, davetli konuşma, kitap ve kitap bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Sayın Karaçam, 2011 yılından itibaren “bilimsel araştırmalarda yazım standardizasyonu” ile ilgili çalışmalarda aktif olarak çalışmış, bu konu ile ilgili bazı makaleler ve kitap yazmış, lisansüstü dersler vermiş ve kurs eğiticisi olarak görev yapmıştır. Sayın Karaçam’ın SSCI, ESCI ve diğer uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış ve devam eden çok sayıda sistematik derleme ve meta-analiz çalışması bulunmaktadır.
Sayın Karaçam, son 5 yıldır aktif bir şekilde sistematik derleme ve meta-analiz yapma ve yayına hazırlama, kurs ve bireysel danışmanlık yapmaktadır. Bu konuda 20’den fazla kurs gerçekleştirmiş, çoğu hemşire ve ebe olmak üzere, tıp, diş hekimliği, fizik tedavi ve beslenme diyetetik ve hatta sosyal bilimler alanından da katılımcıların bulunduğu çok sayıda öğretim üyesi ve lisansüstü öğrencinin eğitim almasını sağlamamıştır.