Kongre Programı

Sözlü bildiri programı için TIKLAYINIZ

09:30-18:30 Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) ve Öz Şefkat Becerilerini Geliştirme
Doç. Dr. Aysel KARACA
Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
09:30-18:30 Simülasyona Dayalı Öğrenmede Klinik Senaryo Tasarımı
Doç. Dr. Pelin KARAÇAY
Koç Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Pınar DOĞAN
İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
09:30-18:30 Sistematik Derleme ve Meta-Analiz, Yapma ve Yayına Hazırlama
Prof. Dr. Zekiye KARAÇAM
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Bölümü
09:30-16:30 Sağlık Eğitiminde Yeni Bir Yöntem: Oyunlaştırma
Ercan Altuğ YILMAZ
BAUSEM
Arş. Gör. Dr. Afra ÇALIK
Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölüm
Öğr. Gör. Özlem Ülkü BULUT
Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Bölümü
09:30-16:30 Randomize Kontrollü Deneyler
Prof. Dr. Belgin AKIN
Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Prof. Dr. Deniz KOÇOĞLU - TANYER
Selçuk Üniversitesi 
Hemşirelik Fakültesi
18:00-22:00 ONLINE G-POWER ile Güç Analizi
Kıdemli Kanitatif Analist Reyhan KAPLAN
 

 

08:00-09:00
KAYIT
09:00-09:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI
09:30-10:00
KONFERANS 1
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Lale TAŞKIN
  Türkiye’de Kadın Sağlığına Yönelik Politikalar ve Hizmete Yansıması
Dr. Tuba Esra ŞAHLAR
T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanı
10:00-10:20 ARA
10:20-11:00
KONFERANS 2
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mürüvvet BAŞER
  Değişen Dünyada Kadın Sağlığı Hemşireliği: Mevcut Durum, Öngörüler ve Öneriler
Prof. Dr. Kafiye EROĞLU
Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
11:00-11:40
PANEL 1
Kadın Sağlığı Hemşireliği: Ülke Örnekleri
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Şengül YAMAN SÖZBİR, Asst. Prof. Ayşe MALATYALI
11.00-11.15 Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Amerika Örneği
Assoc. Prof. Dr. Elizabeth Loika
Texas A&M University, USA
11.15-11.30 Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Avustralya Örneği
Prof. Dr. Shahla Meedya BNur BMid MMid PhD
 
Faculty of Health Sciences, School of Nursing, Midwifery and Paramedicine, Australian Catholic University
 
11:30-11:40 Tartışma ve Soru&Cevap
11:40-12:30
İKİLİ KONFERANS
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülşen VURAL, Prof. Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN
 11:40-12:00 Akademide Kadın Olmak: Cam Tavanın Kırılması
Prof. Lydia AZIATO
University of Health and Allied Sciences,GH
12:00-12:20  Akademide ve Kadın Sağlığı Alanında Kadın Olmak
Prof. Dr. Emel EGE
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi
12:20-12:30 Tartışma ve Soru&Cevap
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30
PANEL 2
Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Araştırma ve Model Kullanımı
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nuran KÖMÜRCÜ, Doç. Dr. İlknur Münevver GÖNENÇ
13:30-13:50 Araştırma Sürecinde Sık Yapılan Hatalar ve Çözüm Önerileri
Prof. Dr. Belgin AKIN
Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
13:50-14:10 Kadın Sağlığı Hemşireliği Araştırmalarında Model ve Kuram Kullanımı
Doç. Dr. İlkay BOZ
Akdeniz Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi
14:10-14:30 Tartışma ve Soru&Cevap
14:30-14:45 ARA
14:45-16:00
PANEL 3
Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Yenilikçilik ve Girişimcilik
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Kafiye EROĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Mehtap UZUN AKSOY
14:45-15:05 Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Yenilikçi Yaklaşımlar ve Uygulamada Kullanımı
Doç. Dr. Yeliz DOĞAN MERİH 
SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi
15:05-15:25 Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Girişimcilik Örneği: Bir Patent Yolcuğu
Prof. Dr. Sevgi ÖZKAN
Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
15:25-15:45 Akademiden Teknopark’a: TUBİTAK BIGG Yolculuğu
Prof. Dr. Emine GERÇEK ÖTER
Adnan Menderes Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi
15:45-16:00 Tartışma ve Soru&Cevap  
16:00-17.00
SEÇİLMİŞ BİLDİRİ OTURUMU 1
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sena KAPLAN, Doç. Gülten KOÇ
16:00-16:10 Menopoz Dönemindeki Kadınlara Uygulanan Akupresürün Menopoz Semptomlarına ve Yaşam Kalitesine Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma
Ahu AKSOY CAN
Mersin Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi
16:10-16:20 Psikoseksüel Gelişim Kuramı Doğrultusunda Primipar Annelere Verilen Emzirme Eğitiminin Beslenme Tutumuna Etkisi; Randomize Kontrollü Bir Çalışma
Eyşan Hanzade SAVAŞ
Koç Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi
16:20-16:30 Hipertansiyonlu Gebelerde Ayak Masajının Kan Basıncı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma
İlayda SEL
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
16:30-16:40 Primigravida Gebelere Motivasyonel Görüşme Yöntemi ile Verilen Pelvik Taban Kas Eğitiminin Gebelikte ve Postpartum Dönemde Üriner İnkontinansa Etkisi
Manolya PARLAS
Dokuz Eylül Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
16:40-16:50 Günübirlik Jinekolojik Cerrahi İşlem Sırasında Sanal Gerçeklik, Müzik Terapi ve Stres Topu Uygulamasının Ağrı ve Anksiyete Üzerine Etkisi
Tuğba ÖZ
Marmara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
16:50-17:00 Tartışma ve Soru&Cevap  

 

09:00-09:55
PANEL 4
Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Lisans ve Lisans Üstü Eğitim: Geleceğe Yönelik Stratejiler
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hülya OKUMUŞ, Doç. Dr. Didem ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE
09:00-09:20 Lisans Eğitimi
Prof. Dr. Nuran KÖMÜRCÜ
İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
09:20-09:40 Lisansüstü Eğitim
Prof. Dr. Nülüfer ERBİL
Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
09:40-09:55 Tartışma ve Soru&Cevap
09:55-10:15
KONFERANS 3
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülten GÜVENÇ
  Kadın Sağlığı Hemşirelerinin Eğitim ve Danışmanlık Rolünün Güçlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan YILMAZ SEZER
Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Ebelik Bölümü
10:15-10:30 ARA
10:30-11:45
PANEL 5
Kadın Yaşam Dönemlerinde Psikososyal Travmalar: Etkileri ve Yönetimi
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Zekiye KARAÇAM, Doç. Dr. Sevil ŞAHİN
10:30-10:50 Çocukluk Çağı Travmalarının Kadın Sağlığına Yansımaları
Doç. Dr. Figen ARI İNCİ
Niğde Ömer Halis Özdemir Üniversitesi Zübeyde Hanım SBF
Hemşirelik Bölümü
10:50-11:10 Travmatik Etki Yaratabilecek Yaşam Olayları ve Kadın Sağlığına Yansıması
Doç. Dr. Meltem MERİÇ
Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
11:10-11:30 Perinatal Travma ve Yönetimi
Prof. Dr. Gözde Gökçe İŞBİR
Mersin Üniversitesi İçel Sağlık Yüksekokulu
Ebelik Bölümü
11:30-11:45 Tartışma ve Soru&Cevap
11:45-12:40
PANEL 6
Demografik Yapıdaki Değişiklikler ve Kadın Sağlığı
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Emel EGE, Doç. Dr. Eda BAŞUSTAOĞLU ŞAHİN
11:45-12:05 Yaşlanan Nüfus ve Kadın Sağlığı
Prof. Dr. Sermin TİMUR TAŞHAN
İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
12:05-12:25 Göç ve Kadın Sağlığı
Prof. Dr. Evşen NAZİK
Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
12:25- 12:40 Tartışma ve Soru&Cevap
12:40-13.30 ÖĞLE ARASI
13:30-15:05
PANEL 7
Kadın Sağlığında Alanında Güncel Yaklaşımlar ve Kanıtlar
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gül ERTEM, Doç. Dr. Funda ÖZDEMİR
13:30-13:50 Klimakterik Dönem
Prof. Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN
İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Florance Nightingale
Hemşirelik Fakültesi
13:50-14:10 İnfertilite
Prof. Dr. Aygül AKYÜZ
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
14:10-14:30 Jinekolojik Onkoloji
Prof. Dr. Nilüfer TUĞUT
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
14:30-14:50 Doğurganlığın Düzenlenmesi ve Kontrasepsiyon
Doç. Dr. Ruveyde AYDIN
On Dokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
14:50-15:05 Tartışma ve Soru&Cevap
15:05-15:20 ARA
15:20-16:00
SİNAN CANAN ile SÖYLEŞİ
16.00-17:00
SEÇİLMİŞ BİLDİRİ OTURUMU 2
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Şenay TOPUZ, Doç. Dr. Hacer ALAN
16:00-16:10 Doğum Sonrası Annelere Uygulanan Farkındalık Temelli Bilişsel Terapinin Stres, Postpartum Blues, Anne-Bebek Bağlanması ve Emzirme Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
Burcu KÜÇÜKKAYA
Bartın Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
16:10-16:20 Gebelik ve Postpartum Dönemlerde Orem’in Özbakım Yetersizliği Kuramına Dayalı Verilen Bakımın Sağlık Sonuçlarına Etkisi: Sistematik Derleme ve Meta-Analiz
Maide Nur TÜMKAYA
Haliç Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
16:20-16:30 Oldu Mu? /Olacak Mı? Cinselliğin İnfertil Kadınlar İçin Anlamı: Online Seslifoto Çalışması
Neslihan YILMAZ SEZER
Ankara Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi
16:30-16:40 Oyunlaştırılmış Emzirme Eğitiminin Gebelerin Emzirme Öz Yeterliliği ve Bebek Beslenme Tutumlarına Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
Özlem Ülkü BULUT
Lokman Hekim Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
16:40-16:50 Üreme Çağındaki Kadınlarda Pelvik Taban Kas Egzersizinin Cinsel İşlev Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma
Serap TEKBAŞ
Tınaztepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
16:50-17:00 Tartışma ve Soru&Cevap  
17:00-17.30 KAPANIŞ